O  zwrocie  zakupionego towaru należy zawsze powiadomić sprzedawcę oraz zapoznać się z regulaminem odstąpienia od umowy . 

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo to dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladu używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, nie tylko do celów jego sprawdzenia. Zwroty  odesłane po  terminie czternastu dni nie będą rozpatrzone .
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Uwaga! Kupujący ponosi koszt  wysyłek, które nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem . 
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć protokół  zwrotu  o odstąpieniu od umowy , paragon zakupu oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszej części Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 6. Uwaga:  Bielizna nie podlega zwrotowi. 

II. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.)
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: modamix.sklep@interia.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny, ustalony z Klientem sposób. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres: Modamix Bernadetta Odrzywolska Ul. Matejki 20, 32-540 Trzebinia  z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: modamix.sklep@interia.pl .Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane
 4. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty lub zaoferuje inne, dostępne towary (do wyboru). W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 7. Towary sprzedawane z opisem Promocja lub Wyprzedaż posiadają niższą cenę. Istnieje możliwość, że będzie on posiadał drobne wady, jak na przykład zadrapania, zabrudzenia, marszczenia, itp., które jednak nie będą miały wpływu na jakość ich użytkowania. Wady te będą opisane i nie będą stanowiły podstawy do reklamacji. W terminie dziesięciu dni od momentu otrzymania przesyłki istnieje możliwość jej zwrotu.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji, a także za pobraniem czy nierejestrowanych (niepoleconych).
 9. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, jednak w nieodpowiednim rozmiarze, procedura reklamacyjna nie znajduje zastosowania. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia warunków wymiany towaru.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór odstąpienia od umowy - pobierz
 2. Wzór reklamacji towaru - pobierz