Kontakt z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, administratorem Państwa danych osobowych jest MODAMIX Bernadetta Odrzywolska z siedzibą w Trzebini przy przy ul. Matejki 20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zarejestrowana pod numerem NIP: 628-191-70-11, REGON: 361421006. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej Polityce prywatności na temat zasad przetwarzania danych osobowych. *
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego treść. *